Author: Mohd Asri Silahuddin
•3:17 PM

Perkara yang membatalkan puasa sewajarnya ditumpukan kepada hukum yang disepakati sahaja. Oleh itu, larangan yang disepakati oleh para ulama' adalah menahan nafsu syahwat, menanggung lapar dan dahaga serta menahan diri dari bersetubuh dengan isteri di siang hari dengan niat ikhlas ibadah kerana Allah. Inilah yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian juga menjauhi bercakap bohong, mengumpat, menghina dan lain-lain dosa. Di dalam Al-Quran, Allah telah menyebut di dalam Surah Al-Baqarah: 187 dan disokong oleh hadith-hadith yang banyak. Merokok, keluar darah haid atau nifas dan hilang akal adalah dipersetujui oleh jumhur ulama' bahawa ia membatalkan puasa.


Adapun perkara yang tidak disepakati oleh jumhur ulama' boleh dibincangkan. Sebagai panduan, berikut adalah beberapa persoalan yang sering ditanya oleh masyarakat kita pada hari ini:


Pertama: Darah yang keluar dari tubuh; sama ada berbekam, mengambil darah pesakit, menderma darah, tercedera, keluar darah dari hidung, tangan dan lain-lain.


Hukumnya: Tidak membatalkan puasa kerana yang membatalkan puasa adalah yang masuk ke tubuh melalui saluran terbuka hingga ke perut dan bukannya yang keluar dari tubuh. (Sumber: Kitab As-Siyam Muhdathatuhu wa hawadithuhu, Dr. Muhd 'Uqiah, hlm. 215).


Manakala pendapat berkenaan pembatalan puasa dengan berbekam yang berdalilkan hadith riwayat Abu Daud dan Ibn Majah dengan sanad sohih , menurut Imam An-Nawawi, ia telah dinasakhkan dengan hadith daripada Ibn Abbas yang menyebut, Nabi S.A.W berbekam dalam keadaan baginda berpuasa. (Sumber: Hadith Riwayat Al-Bukhari, 3/43). Ini adalah kerana hadith daripada Ibn Abbas ini berlaku ketika Haji Wida' dan terkemudian dari hadith-hadith yang menyebut batalnya puasa kerana berbekam. (Sumber: Kitab Tasysir al-Fiqh, Qaradawi, hlm. 90). Ini juga merupakan pendapat majoriti mazhab kecuali Mazhab Hanbali. (Sumber: Bidayatul Mujtahid, 1/247).


Kedua: Memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka dan dikeluarkan kembali tanpa sampai ke perut dan yang seumpamanya di bahagian kepala. Ia seperti memasukkan alat tertentu ke dalam kemaluan wanita atau dubur ketika proses perubatan yang berkaitan. Demikian juga memasukkan jari ke dalam hidung, telinga, mulut dan dubur.


Hukumnya: Tidak membatalkan puasa kecuali jika alatan itu dibiarkan tinggal di dalam kemaluan wanita kerana illah atau faktor penyebab batalnya puasa adalah masuknya sesuatu benda ke dalam perut. (Sumber: Kitab As-Siyam, Dr. Md 'Uqlah, hlm. 211)


Terkecuali juga jika lelaki atau wanita yang memasukkan jari ke dubur atau kemaluannya dengan tujuan nafsu. Maka, ia membatalkan puasa. Tetapi jika tujuan istinja' atau membasuhnya, maka, hukum yang lebih kuat menurut jumhur ulama' adalah tidak batal. (Sumber: Kitab As-Siyam, Dr. Md 'Uqlah, hlm. 211)


Ia juga dipersetujui oleh Syeikh Atiyyah Saqar yang mengatakan memasukkan sesuatu ke telinga dan hidung yang mana tidak sampai ke perut atau bahagian otak adalah tidak membatalkan puasa. (Sumber: Min Ahsanil Kalam fil Fatawa). Tidak dinafikan bahawa terdapat juga fatwa yang mengatakan batal. Oleh itu, adalah lebih baik menjauhinya sekiranya tiada tujuan yang mendesak. Ini adalah kerana menjauhi yang khilaf (berbeza pendapat) adalah lebih baik.


Ketiga: Pil elak haid untuk puasa penuh.


Hukumnya: Harus dengan syarat tidak membawa mudarat kepada pusingan haid wanita tersebut dan ia memerlukan nasihat doktor islam yang berwibawa.


Keempat: Penyembur gas untuk pesakit lelah.


Hukumnya: Pada bulan Julai 2007, Persidangan Majlis Fiqh Antarabangsa yang berlangsung di Putrajaya, ada membincangkan isu ini. Tidak dinafikan bahawa ia merupakan satu isu yang selalu dibincangkan oleh para ulama' dunia dan mereka berbeza pendapat apabila sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa ianya batal dan sebahagian yang lain mengatakan tidak batal.


Mengikut kajian terperinci bantuan para doktor, mendapati bahawa gas semburan itu mempunyai jisim-jisim putih yang jelas kelihatan jika disembur di atas kertas. Selain itu, hamoir 90% daripadanya akan terus masuk ke tekak dan melekat di esophagus dan seterusnya ke perut. Ini bermakna, jisim-jisim gas tersebut masuk k eperut setiap kali semburan. Oleh itu, sudah pasti ia membatalkan puasa. Demikian juga pandangan awal daripada Majlis Fiqh Antarabangsa yang bersidang pada Julai 2007. Tetapi selepas itu, mereka menarik balik
keputusan mereka untuk dibincangkan lebih terperinci dalam persidangan akan datang.


Walau bagaimanapun, para ulama' masih bergantung kepada maklumat jelas daripada doktor bagi memberikan fatwa yang tepat kerana Syeikh At-Tantawi, Syeikh Dr. Muhd 'Uqlah menyebut bahawa hukumnya tidak batal kerana gas tersebut hanya terhenti di paru-paru dan tidak masuk ke perut. Manakala ubat lelah jenis hidu melalui hidung, ia adalah membatalkan puasa kerana ia akan masuk ke bahagian kepala. (Sumber: Kitab As-Siyam, Dr. Md Uqlah, hlm. 226)


Kelima: Suntikan ke dalam tubuh melalui tangan, kaki selain rongga terbuka yang asal.


Hukumnya: Terdapat 2 jenis; sama ada untuk berubat atau untuk menguatkan badan. Sekiranya ia digunakan untuk mengurangkan demam, bius, pain killer dan apa jua dengan tujuan perubatan, ia disepakati oleh para ulama' tidak membatalkan puasa. (Sumber: Kitab Al-Qaradawi, hlm. 100 dan Kitab 'Uqlah, hlm. 226). Demikian juga hukumnya apabila seseorang mengambil suntikan kalsium dan sebagainya untuk kekuatan badan dengan tujuan perubatan adalah tidak membatalkan puasa.


Berkenaan dengan suntikan makanan, air, seperti glukos dan seumpamanya untuk tujuan perubatan, para ulama sekali lagi berbeza pendapat. Pendapat majoriti adalah tidak membatalkan puasa kerana ia tidak masuk ke dalam tubuh melalui rongga terbuka dan ia tidak mengenyangkan serta tidak bercanggah dengan hikmah berpuasa. Ia adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Syeikh Dr. Yusof Al-Qaradawi, Syeikh Md Bakhit, Syeikh Abd Rahman Taj, Syeikh Ahmad As-Syurbashi dan merupakan keputusan Lajnah Fatwa Azhar pada tahun 1948. (Sumber: Kitab Tasyir Al-Fiqh As-Siyam, hlm. 100; Kitab Fatawa Syar'iyyah, hlm. 268; Yasalunaka, 5/53 dll)


Walau bagaimanapun, suntikan jenis makanan adalah membatalkan puasa, terutama jika dilakukan secara sengaja untuk melarikan diri dari ujian keletihan dan lapar dahaga puasa.


Keenam: Berkumur-kumur dan air masuk ke rongga hidung semasa wudu'.


Hukumnya: Tidak membatalkan puasa. Cuma, jika berlebihan berkumur-kumur, ulama' Syafie mengatakannya batal. Oleh itu, jauhilah daripada berlebihan ketika puasa.


Ia berdasarkan hadith Nabi S.A.W: "Sempurnakanlah wudu',basuhlah celah-celah jari –jemari mud an lebihkanlah menyedut air ke hidung mu, kecuali tatkala kamu berpuasa." (Sumber: Hadith Riwayat Abu Daud, no 142; Riwayat At-Tarmizi, 788; Al-Hakim, Sohih menurut Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban & Al-Hakim dan dipersetujui oleh Az-Zahabi; Albani; Sohih)


Ketujuh: Melakukan maksiat, seperti tidak solat.


Hukumnya: Tidak batal puasa menurut majoriti mazhab dan ulama'. Akan tetapi, dosa maksiat itu akan ditanggung berasingan mengikut jenis maksiat. Malah, mungkin bertambah besar dosanya kerana mencemarkan kesucian bulan Ramadhan. Pahala puasanya akan terhapus. Selain itu, ia juga mencemarkan tujuan berpuasa, iaitu bagi melahirkan insan yang bertaqwa dan jauh daripada maksiat. (Sumber: Al-Qaradawi, hlm. 104).


Nabi S.A.W bersabda: "Barangsiapa sempat bertemu Ramadhan dan tidak diampunkan dosanya, maka semakin jauhlah ia dengan Allah." (Sumber: Hadith Riwayat Ibn Hibban)


Kelapan: Bercium di antara lelaki dan wanita ketika berpuasa.


Hukumnya: Mencium isteri atau suami ketika berpuasa tidak membatalkan puasa menurut jumhur ulama'. Ia berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya: "Nabi S.A.W mencium dan bermesra dengan isterinya dalam keadaan ia berpuasa, tetapi baginda adalah seorang yang menguasai dirinya dan nafsunya" (Sumber: Hadith Riwayat Abu Daud, 2/311; Syuaib Arnaout: Sohih)


Satu dalil lain adalah: "Kami bersama Nabi S.A.W tiba-tiba didatangi oleh seorang pemuda dan bertanya: Aku berpuasa dan aku mencium isteriku. Jawab Nabi S.A.W: Jangan. Tiba-tiba datang seorang tua dan bertanya soalan yang sama. Jawab Nabi S.A.W: Ya. Tiada masalah. Kami saling berpandangan antara satu sama lain. Maka, Nabi S.A.W berkata: "Aku tahu kenapa kamu saling berpandangan antara satu sama lain. Sesungguhnya, orang tua mampu mengawal dirinya dan nafsunya" (Sumber: Hadith Riwayat Ahmad dan At-Tabrani, sanad terdapat Ibn Lahi'ah yang diperkatakan tentangnya menyebabkan hadith ini dianggap dhaif)


Al-Qaradawi pula menambah: "Berapa ramai orang tua zaman sekarang yang turut tidak mampu mengawal nafsunya" (Sumber: Kitab Fiqh As-Siyam, hlm. 106).


Kesimpulannya, ia tidak membatalkan puasa dan ciuman sebegini tidak harus jika ia boleh membawa mudarat, seperti menaikkan nafsu dan membawa kepada persetubuhan di siang hari Ramadhan.


Kesembilan: Wanita tamat haid.


Hukumnya: Wanita yang tamat haid pada waktu malam dan sempat berniat puasa pada malamnya sebelum terbit fajar subuh, ia dikira sah puasanya walaupun belum mandi hadas. Jika ia tidak sempat berniat sebelum terbit fajar subuh, seperti belum makan dan minum apa-apa pada pagi tersebut, kemudian, pada jam 8 pagi, haidnya kering, ia tidak boleh berpuasa pada hari itu kerana tiada niat bagi puasa wajib boleh dibuat selepas terbit fajar subuh.


Demikian juga ditegaskan oleh jumhur ulama' (Sumber: Al-Mughni, Ibn Quddamah, 4/201) bahawa sama hukumnya seperti di atas.


Nabi S.A.W bersabda: "Barangsiapa yang tidak berniat untuk puasa sebelum fajar, tidak wajib puasa baginya". (Sumber: Hadith Riwayat Abu Daud, 3/108; Al-Bani: Sohih)


Kesepuluh: Keluar air mazi.


Hukumnya: Air mazi adalah air yang keluar dari kemaluan lelaki atau perempuan kerana naik syahwatnya. Banyak persoalan berkenaan keluarnya air mazi semasa berpuasa; sama ada ia membatalkan puasa ataupun tidak.


Zahir dalam Mazhab Hanbali menyatakan bahawa ia membatalkan puasa.


Walau bagaimanapun, Mazhab hanafi, Syafie, Awzai'e, Hasan Al-Basri, As-Sya'bi dan Imam Ahmad dalam satu pendapatnya berfatwa bahawa keluarnya air mazi tidak membatalkan puasa. Pendapat ini banyak diterima pakai.


Kesebelas: Keluar air mani tanpa bersetubuh.


Hukumnya: Mencium dan menyentuh antara suami isteri sehingga keluarnya air mani dengan syahwat adalah membatalkan puasa dan wajib qada'. Ia adalah disepakati oleh semua ulama'.


Adapun keluarnya air mani hanya kerana berfikir lucah dan melihat dengan syahwat, ia tidak membatalkan puasa menurut sebahagian ulama', termasuk Mazhab Syafie dan Hanafi. (Sumber: Al-Mughni, 4/159).


Manakala Mazhab Hanbali dan Maliki mengatakannya batal puasa.


Walau bagaimanapun, pendapat yang banyak digunapakai adalah batal puasa. Ini adalah kerana ia benar-benar bercanggah dengan tujuan puasa dalam Islam. Selain itu, ia juga adalah sama dengan keluar air mani kerana sentuhan.


Kelaur air mani kerana bermimpi di siang hari Ramadhan atau kerana sakit tertentu, jumhur ulama' bersepakat bahawa ia tidak membatalkan puasa.


Kedua belas: Menelan air liur.


Hukumnya: Ia tidak membatalkan puasa kerana terlalu sukar bagi kita untuk menjaga hal tersebut. (Sumber: Al-Mughni, Ibn Quddamah, 4/159)

Author: Mohd Asri Silahuddin
•10:50 AM
SEKARANG kita sudah semakin hampir ke penghujung Syaaban dan semakin mendekati Ramadan al-Mubarak, alhamdulillah.

Sesudah kita meraikan Rejab dengan kelebihan Israk dan Mikrajnya, kita diberi peluang menghayati bulan Syaaban dengan segala kelebihannya seperti yang telah kita himbau di minggu lepas, terutamanya kelebihan malam nisfu Syaaban yang baru kita lalui.

Tidak beberapa hari lagi, kita akan, insya-Allah memasuki gerbang Ramadan yang penuh keberkatan dan keistimewaan termasuklah malam yang paling mulia, lailatul qadar. Semoga kita menemukannya pada tahun ini. Amin.

Jelas kelihatan bagaimana Rejab dan Syaaban dijadikan sebegitu rupa agar berperanan sebagai kelas persediaan untuk memasuki madrasah Ramadan termasuklah yang baru kita tempuhi iaitu malam nisfu Syaaban yang mana Rasulullah SAW amat menghargainya dan tidak melepaskan peluang menghidupkannya dengan munajat dan qiam.

Ada kalangan para ulama yang berpandangan bahawa malam nisfu Syaaban berkedudukan di tangga kedua sebagai malam yang paling mulia di sisi Tuhan selepas lailatul qadar. Bersungguh-sungguh menghidupkan malam nisfu Syaaban turut bermakna kita mencalonkan nama-nama kita untuk 'meminang' lailatul qadar.

Di antara kebesaran dan kehebatan sesuatu perkara ialah banyaknya nama dan gelaran baginya. Nisfu Syaaban turut memiliki ciri ini. Ia digelar oleh para pemuka ulama dari kalangan salaf dan khalaf dengan pelbagai nama yang mulia termasuklah Lailah al-Barakah (Malam Keberkatan), Lailah al-Ghufran (Malam Pengampunan) dan Lailah al-'Itq min al Nar (Malam Pembebasan Dari Api Neraka) Lailah al Baraah (Malam Pelepasan).

Semua nama ini bukanlah gelaran kosong kerana memang perkara-perkara inilah yang ditawarkan dan diburu pada malam tersebut.


Merayu Bantuan

Nisfu Syaaban adalah antara sebaik-baik malam untuk kita bermesra, mengadu hal dan merayu bantuan dan pertolongan Tuhan. Maka sudah menjadi kebiasaan para solehin umat ini mengikut jejak langkah Penghulu mereka yang telah meninggalkan contoh yang agung dalam memuliakan malam yang penuh mustajab dan berkat ini.

Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq ibn Humam daripada Ali ibn Abu Talib r.a daripada Nabi SAW bersabda: "Apabila tiba malam nisfu Syaaban, hendaklah kalian bangun pada malamnya (melakukan ibadat) dan berpuasa pada siangnya kerana Allah SWT menurunkan perintah-Nya pada malam tersebut mulai dari terbenamnya matahari. Lalu Allah berfirman, "Adakah terdapat di kalangan hamba-hambaKu yang memohon keampunan, maka akan Aku ampunkannya. Adakah terdapat di kalangan mereka yang memohon rezeki, maka akan Aku turunkan rezeki untuknya. Adakah di kalangan mereka orang yang ditimpa bala, maka akan Aku sejahterakannya. Adakah di kalangan mereka begini dan adakah di kalangan mereka begini sehinggalah menjelangnya fajar". (Dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunannya)

Dikeluarkan oleh Imam al-Dar al-Qutni dan Imam Ahmad dengan sanadnya daripada Aisyah r.a, beliau berkata: "Pada suatu malam, aku kehilangan Rasulullah maka aku pun keluar mencarinya dan aku menemui Baginda SAW di Baqi' sedang mendongakkan kepalanya ke langit. Maka Baginda SAW bersabda, "Adakah kamu takut Allah dan Rasul-Nya menzalimimu?" Aisyah berkata: Aku berkata, "Bukan begitu, wahai Rasulullah! Aku cuma menyangka kamu mendatangi isteri-isterimu yang lain". Baginda SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SAW turun (menurunkan rahmat atau perintah-Nya) ke langit dunia pada malam nisfu Syaaban, maka Dia mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya lebih banyak daripada bilangan bulu kambing Bani Kilab".

Al Dar Qutni telah meriwayatkan juga hadis Bakar ibn Sahl daripada Hisyam ibn 'Urwah daripada bapanya, daripada Aisyah r.a: "Malam Nisfu Syaaban adalah malam giliranku bersama Rasulullah SAW. Pada malam itu, Rasulullah SAW bermalam di sisiku. Tatkala tengah malam, aku kehilangan Baginda SAW dari alas tempat tidurku. Demi Allah! Alas kain tempat tidurku itu bukanlah kain bulu yang ditenun dengan sutera, atau kapas". Aisyah ditanya, "kain apakah itu?" Jawab Aisyah, "Ia adalah kain bulu dan isinya daripada bulu unta. Maka aku mencarinya di bilik-bilik isterinya yang lain tetapi aku tidak menemuinya. Lalu aku kembali semula ke bilikku, dan aku mendapati Baginda SAW seperti sehelai baju yang jatuh ke tanah sedang sujud dan Baginda SAW menyebut di dalam sujudnya: "Telah sujud kepada-Mu jasad dan wajahku, telah beriman denganMu kalbuku. Inilah tanganku dan jenayah ke atas diriku yang telah aku lakukan dengannya. Wahai Tuhan Yang Maha Besar yang diharapkan oleh segala yang besar! Ampunilah dosaku yang besar. Telah sujudlah wajahku kepada Allah yang menciptakannya, membentukkan rupa parasnya, memberikan pendengaran dan penglihatannya".

Kemudian Baginda SAW mengangkat kepalanya dan kembali sujud lalu membaca: "Aku memohon perlindungan dengan keredaan-Mu daripada kemurkaan-Mu, dengan keampunan-Mu daripada balasan-Mu, dengan-Mu daripada azab-Mu. Tidak terhitung pujian ke atas-Mu, Engkau adalah sebagaimana pujian-Mu ke atas Zat-Mu. Aku berkata sebagaimana yang pernah dikatakan oleh saudaraku, Daud a.s: "Aku menyembam mukaku ke tanah bagi Tuanku dan berhaklah baginya sujud kepada-Nya".

Kemudian Baginda SAW mengangkat wajahnya dan berdoa: "Ya Allah! Kurniakanlah kepadaku hati yang bertakwa, suci bersih, tidak kufur dan tidak celaka".

Aku mendengar Baginda SAW membaca dalam sujudnya: "Aku memohon perlindungan dengan keampunan-Mu dari balasan azab-Mu dan aku memohon perlindungan dengan keredaan-Mu daripada kemurkaan-Mu, aku memohon perlindungan dengan-Mu daripada azab-Mu. Sungguh besar Zat-Mu yang tidak terhitung pujiannya ke atas-Mu, Engkau adalah sebagaimana pujian-Mu ke atas Zat-Mu".


Solat Tasbih

Itulah suatu gambaran bagaimana Nabi kita SAW begitu menghayati dan memuliakan malam nisfu Syaaban. Sunnah baginda ini telah menyuntik inspirasi kepada para pemuka ulama umat ini untuk turut menghidupkan malam tersebut.

Selain itu, kita juga dianjurkan agar menghidupkan malam nisfu Syaaban dengan solat tasbih. Menerusi hadis yang panjang itu, Rasulullah SAW menyatakan bahawa solat tasbih adalah antara 10 perkara yang jika dilakukan akan mengampunkan dosa yang awal dan yang akhir, yang lama dan yang baru, yang tersalah dan disengajakan, yang kecil mahupun besar malah, yang dilakukan secara sembunyi atau terang-terangan.

Malah baginda SAW turut menyarankan agar kita menunaikan solat tasbih setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali atau setidak-tidaknya seumur hidup sekali.

Menurut Sheikh Soleh al-Jaafari al-Azhari, mantan Imam Besar dan tenaga pengajar di Masjid al-Azhar, malam tersebut juga boleh dihidupkan dengan pelbagai jenis ibadah lain untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT seperti solat, membaca al-Quran, berzikir dan berselawat ke atas Nabi SAW.

Namun Sheikh Salim al-Sanhuri al-Maliki lebih mengutamakan solat tasbih kerana galakan yang kuat daripada Nabi SAW kepada bapa saudaranya, al-Abbas r.a dan pahalanya yang amat besar.

Adalah amat tidak wajar jika kebiasaan sesetengah umat untuk menghidupkan malam tersebut dengan cara tertentu dijadikan pertikaian termasuk atas alasan cara tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Oleh kerana galakan Nabi SAW itu umum sifatnya maka terserahlah kepada umat untuk memilih cara yang paling baik sesuai dengan kemampuan mereka. Tidak peliklah misalannya jika mereka memilih untuk membaca surah yasin pada malam itu kerana surah tersebut adalah yang paling mudah dibaca oleh kebanyakan orang dan pada masa yang sama adalah antara surah yang teristimewa dalam al-Quran.

Alasan bahawa Rasulullah SAW tidak melakukannya tidak semestinya menunjukkan ke atas pengharaman sesuatu kerana kaedah syariat ada al-Tarku la yuntiju Hukman yang bermaksud bahawa setiap perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW tidak membawa implikasi hukum.

Oleh itu apa-apa yang tidak pernah dilakukan oleh Baginda SAW yang tidak bercanggah dengan syarak dan tidak disertai larangan daripada Baginda SAW, tidaklah menunjukkan pengharamannya.

Menerusi sekian banyak hadis dan athar yang merakamkan bagaimana Rasulullah SAW, para sahabat dan salafussoleh yang lain memburu peluang menghidupkan malam nisfu Syaaban dengan berdoa dan beribadat kepada Allah SWT, jelas kepada kita tentang keistimewaan dan kelebihan malam yang penuh berkat ini.

Bagi mereka yang telah ditaufiqkan menghidupkannya pada tahun ini, tahniah kita ucapkan dan semoga amalan mereka ditempatkan ditempat yang mulia di sisi Tuhan, rabbul jalil.

Bagi mereka yang ketinggalan atau tertinggal pada kali ini, wajarlah mereka merasa kesal dan menyesal di atas kelalaian mereka itu. Mungkin sahaja jika kekesalan mereka itu benar-benar jujur dan mendalam ia akan turut melayakkan mereka mendapatkan ganjaran seolah-olah mereka telah pun turut memuliakan malam tersebut.

Semoga kedua-dua kelompok ini akan dikira layak untuk memuliakan malam ini di tahun-tahun mendatang serta dipilih untuk menjadi calon-calon terbaik untuk lailatul qadar dan madrasah Ramadan yang bakal tiba. Amin ya rabbal alamin.

Author: Mohd Asri Silahuddin
•6:52 PM

SOALAN 1:
Adakah zakat diharamkan sama sekali kepada orang-orang kafir untuk menerimanya?


JAWAPAN:

Di antara golongan yang tidak diizinkan menerima zakat ialah orang-orang kafir. Hal ini adalah jelas di sisi Islam dan ulamak fikah sepakat bahawa orang-orang kafir dan orang-orang ateis (tiada agama) tidak berhak ke atas wang atau harta zakat.

Ketetapan ini thabit kepada pesanan Nabi Muhammad SAW saat mengutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman, agar beliau mengutip zakat di kalangan orang-orang Islam yang kaya untuk diagihkan kembali kepada orang-orang Islam yang miskin di kalangan mereka (riwayat Bukhari).

Walau bagaimanapun, terdapat juga fukaha yang berpendapat, zakat boleh disalurkan kepada kafir zimmi dan mualaf yang belum memeluk Islam.

Zakat fitrah misalnya, boleh diberikan kepada orang-orang kafir dengan syarat, mereka adalah kafir zimmi (yang fakir). Inilah pendapat Imam az-Zuhri, Abu Hanifah, Muhammad dan Ibn Syabramah berdasarkan firman Allah SWT: Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu disebabkan agama, serta tidak mengusirmu dari negerimu. (al-Mumtahinah: 8)

Bagi perbahasan mualaf, ia adalah suatu perbahasan yang panjang untuk dipaparkan di sini.

Sementara itu, amalan di Selangor sendiri adalah tertakluk kepada fatwa agihan zakat sebagai rujukan. Wallahua’lam.


SOALAN 2:

Bukankah berzakat bermakna mengurangkan harta. Bagaimana pula dengan zakat maka harta makin menambah?


JAWAPAN:

Zakat zahirnya mengurangkan harta; namun hakikatnya ia menyuburkan harta. Ini kerana, setiap harta yang dizakat, maka Allah SWT melimpahkan keberkatan kepada harta yang masih berbaki.

Bahkan Allah SWT memerintahkan agar penerima zakat berdoa yang bertujuan agar harta pembayar zakat diberi keberkatan. Maksud doa itu ialah: “Semoga Allah mengganjari terhadap apa yang telah engkau berikan dan semoga Allah memberkati apa-apa harta yang masih berbaki di sisi engkau”.

Apabila zakat ditunaikan, maka Allah SWT akan membuka pintu barakah ke atas kita. Maka, akan datanglah pelbagai rezeki yang tidak disangka-sangka, seperti mana firman Allah SWT: Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan lepaskan ia dari masalah hidup dan diberikannya rezeki dari sumber yang tidak diduga. (at-Talaq: 2)

Allah SWT akan mencukupkan keperluan hamba-hamba-Nya yang beriman dan bertakwa dan sesungguhnya inilah hakikat berkat apabila berzakat.

*Untuk maklumat lanjut sila layari www.e-zakat.com.my atau emel kepada hamizul@e-zakat.com.my

Author: Mohd Asri Silahuddin
•6:47 PM

SOALAN:
Apa hukumnya menikahi wanita yang sedang hamil (luar nikah). Benarkah jika seorang lelaki menikahi wanita yang hamil terlebih dahulu hukumnya tidak sah dan harus menikah sekali lagi jika anak yang di kandung sudah lahir? (sesudah anak berusia 40 hari).

Apakah status anak itu kerana setahu saya anak tersebut tidak boleh dibinkan menurut nama si ayah dan jika anak itu perempuan maka si ayah tidak boleh menjadi wali.


Jawapan:

Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili, penulis al-Fiqh al-Islami, hukum tidak sah seseorang lelaki menikahi wanita yang sedang hamil hasil hubungan luar nikah atau diistilahkan sebagai 'zina' dalam bidang fikah adalah fatwa mazhab Maliki.

Namun tidak disyaratkan anak yang dilahirkan oleh wanita itu mesti berusia 40 hari atau lebih untuk melaksanakan akad nikah kemudiannya.

Mazhab ini mensyaratkan lelaki yang ingin bernikah dengan mana-mana wanita yang terlibat dengan zina perlulah memastikan rahimnya suci terlebih dahulu. Caranya, dengan menunggu sehingga tempoh tiga kali datang bulan (haid) atau berlalunya tempoh tiga bulan dari saat terakhir dia melakukan zina (al-istibra').

Jumhur ulama bersepakat mewajibkan istibra' demi menjaga kesucian susur galur keturunan kerana ia akan melibatkan status anak sah taraf atau tidak untuk dibinkan kepada suami yang dikahwini setelah zina berlaku, kemudian masalah wali kahwin bagi anak perempuan dan masalah pewarisan harta dari segi hukum-hakam Islam.

Jika syarat ini diabaikan, dan akad nikah diteruskan, maka akadnya dihukumkan fasid atau rosak yakni tidak sah di mana perpisahan dihukumkan wajib bagi pasangan tersebut; sama ada zahir pada wanita itu tanda-tanda hamil atau tidak.

Jika wanita itu didapati mengandung hasil hubungan zina, maka istibra'nya ialah kelahiran anak itu. Tidak sah akad nikah sebelum wanita itu bersalin berdasarkan hadis yang bermaksud: "Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka janganlah sekali-kali dia menyiram airnya pada tanaman orang lain. (Iaitu menyetubuhi wanita yang hamil bukan dari benihnya). (riwayat Abu Daud dan juga oleh al-Tirmizi yang menghukumkannya berdarjat hasan dengan lafaz 'anak orang lain').

Termasuk satu lagi hadis sahih dari al-Hakim mengenai wanita-wanita tawanan perang Awtas susulan daripada peperangan Hunain yang dibahagi-bahagikan kepada para pejuang yang bermaksud: "Tidak disetubuhi seorang wanita hamil itu sehingga bersalin".

Syarat ini juga digunapakai dalam mazhab Hanbali terutamanya bagi lelaki yang telah mengetahui status wanita itu berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang bermaksud: "Janganlah sekali-kali seorang lelaki menyetubuhi seorang wanita yang hamil bukan dari benihnya".

Syarat tambahan mazhab ini ialah hendaklah wanita itu bertaubat nasuha terhadap dosa besar yang telah dilakukannya itu bagi mengeluarkannya daripada hukum asal al-Quran ke atas penzina: Lelaki yang berzina tidak boleh berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina pula tidak boleh berkahwin melainkan dengan lelaki yang berzina atau lelaki musyrik dan perkahwinan yang demikian itu diharamkan ke atas orang-orang yang beriman. (al-Nur: 3)

Lebih-lebih lagi jika mereka tidak berkahwin dengan lelaki yang berzina seperti yang diisyaratkan di akhir ayat tersebut.

Hal ini berdasarkan hadis yang bermaksud: "Seseorang yang benar-benar bertaubat daripada dosanya (taubat nasuha) adalah umpama seorang yang suci daripada segala dosa".

Kemudian baginda membacakan sepotong ayat al-Quran dari surah al-Baqarah ayat 222: Sesungguhnya Allah Maha Menyintai orang-orang yang suka bertaubat dan sentiasa menjaga kesucian.

Sementara mazhab Hanafi menghukumkan sah akad nikah seseorang lelaki yang mengahwini seorang wanita yang berzina dengan seorang lelaki lain jika dapat dipastikan wanita itu tidak hamil.

Jika wanita itu hamil juga diharuskan menikahinya dengan syarat tidak boleh menyetubuhi wanita itu sehingga dia bersalin berdasarkan ayat 23-24 dari surah al-Nisaa' yang tidak menyenaraikannya sebagai wanita yang haram dinikahi:

Telah diharamkan kepada kamu untuk berkahwin dengan (perempuan-perempuan yang berikut): ibu-ibu kamu, anak-anak kamu, adik-beradik perempuan kamu, ibu-ibu saudara sebelah bapa dan ibu kamu, anak-anak saudara perempuan daripada adik-beradik lelaki dan perempuan kamu, ibu-ibu susuan kamu dan adik-beradik susuan kamu, dan ibu-ibu isteri-isteri kamu, anak-anak tiri hasil perkahwinan terdahulu isteri-isteri kamu yang telah kamu nikahi (setelah mereka bercerai) kecuali jika kamu menceraikan mereka sebelum bersetubuh, maka tidak salah kamu (berkahwin dengan anaknya). Dan (haram juga bagi kamu untuk berkahwin dengan) bekas isteri anak-anak lelaki kamu sendiri yang berasal dari benih kamu sendiri. Dan diharamkan ke atas kamu menghimpunkan dua orang perempuan adik-beradik sekaligus sebagai isteri-isteri kamu, kecuali yang telah berlaku pada masa lalu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

Dan (diharamkan juga kamu berkahwin dengan) perempuan-perempuan yang masih berstatus isteri orang, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. (Hukumnya haram ini) adalah suatu ketetapan dari Allah (yang diwajibkan) ke atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan lain selain daripada yang disebut (di atas), untuk kamu mencari (wanitai) dan memperisterikannya dengan harta kamu dengan menikahinya secara yang sah, bukan secara berzina… (an-Nisaa': 23 dan 24).

Pendapat ini dikuatkan dengan hadis riwayat al-Bukhari berkenaan perlakuan zina wanita yang telah berkahwin: Anak yang dilahirkan itu bagi empunya kamar tidur (iaitu hak suami yang sah), dan batu bagi penzina (rejam). Ia menggambarkan bahawa air mani penzina tidak mengharamkan hubungan perkahwinan yang sah.

Mazhab ini bersependapat dengan mazhab Hanbali dan Maliki yang mengharamkan persetubuhan kepada lelaki yang mengahwini wanita yang mengandung bukan dari benihnya. Sehingga wanita itu bersalin berdalilkan hadis yang sama: "Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka janganlah sekali-kali dia menyiram airnya pada tanaman orang lain. (Iaitu menyetubuhi wanita yang hamil bukan dari benihnya)". (riwayat Abu Daud).

Mazhab Syafie pula mengharuskan seseorang yang berzina menikahi wanita yang menjadi pasangan zinanya berdasarkan ayat 3, Surah al-Nur.

Perbuatan haram mereka berzina tidak mengharamkan mereka untuk melakukan pernikahan yang sah di mana hukumnya halal. Fatwa ini disepakati oleh jumhur ulama.


Nasab Bayi

Menurut fatwa jumhur, jika wanita itu melahirkan anak selepas enam bulan berkahwin, maka anak itu dinasabkan kepada suaminya yang sah.

Jika kurang dari tempoh itu, maka tidak boleh dinasabkan kepadanya kecuali dia berkeras mengaku bahawa bayi itu anaknya atau tidak ada bukti jelas ia adalah hasil daripada hubungan zina terutamanya dalam menjaga maruah seorang Muslim.

Tempoh minimum enam bulan ini berdasarkan hadis riwayat al-Baihaqi di mana pada masa pemerintahan Saidina Umar, terdapat seorang wanita yang melahirkan anak setelah enam bulan mengandung.

Dia telah dibawa menghadap Saidina Umar untuk dihakimi iaitu diputuskan menjalani hukum rejam. Kes tersebut sampai ke pengetahuan Saidina Ali lalu beliau berkata: Wanita itu tidak sepatutnya direjam.

Kata-kata beliau akhirnya diketahui oleh Saidina Umar, lalu beliau terus menghantar utusan bertanyakan Saidina Ali tentang hal itu.

Saidina Ali terus membacakan ayat 233 dari surah al-Baqarah yang bermaksud: Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan bayi-bayi mereka sehingga genap tempoh dua tahun bagi mereka yang ingin menyempurnakan proses penyusuan…. Kemudian beliau membaca ayat 15 dari surah al-Ahqaf yang bermaksud: Dan tempoh mengandungnya sehingga selesai proses penyusuannya mengambil masa selama 30 bulan….

Perbezaan kedua-dua tempoh di dalam dua ayat al-Quran tadi ialah 6 bulan (30 bulan - 24 bulan bersamaan dengan 6 bulan).

Jadi, kelahiran itu tidak boleh dianggap anak zina, oleh yang demikian, mereka telah membatalkan hukuman rejam ke atas wanita tersebut.

Hanya status undang-undang anak tak sah taraf sahaja tidak boleh berbinkan suami kepada wanita yang mengandung luar nikah dan seterusnya tidak boleh berwalikannya.

Menurut fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Kali Ke 57 pada 10 Jun 2003 penjelasan istilah Anak Tidak Sah Taraf adalah seperti berikut:

  • Anak yang dilahirkan di luar nikah iaitu sama ada hasil daripada zina atau rogol;
  • Anak yang dilahirkan dalam tempoh kurang enam bulan dua lahzah Qamariah dari waktu akad nikah (sehingga dia bersalin) dan dia bukan hasil daripada persetubuhan syubhah; dan
  • Anak yang dilahirkan dalam tempoh lebih dari enam bulan dua lahzah Qamariah dari waktu akad nikah dan ada bukti dari segi syarak bahawa anak tersebut ialah anak luar nikah melalui ikrar (pengakuan) mereka yang berkenaan (suami dan isteri tersebut atau salah seorang daripadanya), atau empat orang saksi yang memenuhi syarat-syarat mengikut hukum syarak seperti proses li'an.
Author: Mohd Asri Silahuddin
•6:32 PM
APA ITU FLUORIDA?

Fluorida merupakan sisa keluaran industri baja, sejenis racun tikus dan digunakan dalam sektor industri sebagai racun serangga untuk menghapuskan semut dan lipas. Fluorida merupakan racun tersembunyi (seperti sianida) yang memudaratkan, bertoksik dan mampu berkumpul sungguhpun hanya sedikit ditelan.

MENGAPA FLUORIDA BERBAHAYA?
Pentadbiran Makanan & Ubatan Amerika (FDA) menganggap fluorida sebagai "ubat baru yang tidak diluluskan" kerana tidak ada bukti mengenai keselamatan mahupun keberkesanannya.
Sesetengah kumpulan berkepentingan awam seperti Akademi Antarabangsa Bagi Ubatan, Makanan & Toksikologi (pertubuhan bukan kerajaan Kanada yang membiayai penyelidikan mengenai bahan bertoksik yang digunakan dalam pergigian) telah mengkelaskan fluorida sebagai "ubat untuk pergigian yang tidak diluluskan" disebabkan kadar keracunannya tinggi.
Satu tinjauan yang dijalankan pada tahun 1997 dengan bantuan pengeluar ubat gigi dan Persatuan Pergigian Amerika Syarikat mendapati purata orang yang memberus gigi dengan ubat gigi berfluorida walaupun sedikit (1 gram) mengikut sukatan yang disarankan, menelan antara 0.3-0.4 mg fluorida setiap kali memberus gigi.
Ini bermakna anda menerima hampir separuh daripada kadar harian fluorida yang diterima cuma dengan memberus sekali sehari, tanpa membabitkan sumber lain.

MENGAPA KITA TIDAK MEMERLUKAN FLUORIDA PADA UBAT GIGI?
Dos fluorida harian yang diterima melalui pemakanan sudah mencukupi keperluan seseorang. Pihak berkuasa di Malaysia telah menambahkan fluorida kedalam sistem bekalan pengairan dan oleh sebab yang demikian, setiap titis air dalam bentuk teh, kopi, minuman berais dan sebagainya menyumbang kepada penambahan fluorida sedia ada. Makanan harian seperti sayuran juga terdedah kepada fluorida melalui racun serangga dan lain-lain. Fluorida juga terdapat pada tulang ikan seperti ikan bilis dan sardin. Sebagai rumusan, makanan lazim harian telah membekalkan sumber fluorida yang mencukupi untuk keperluan kita. Oleh sebab yang demikian, kita tidak lagi memerlukan tambahan fluorida melalui ubat gigi atau ubat kumur dan ini akan mendatangkan kemudaratan terhadap kesihatan seseorang itu.

KES MAHKAMAH
Kesan-kesan buruk fluorida pada masa lalu pernah dibawa ke mahkamah. Apa yang dipercayai merupakan yang pertama. Colgate-Palmolive membayar pampasan sebanyak £1,000 (kini dianggarkan kira-kira RM 6,000) kepada keluarga seorang kanak-kanak berusia 10 tahun di Essex, England yang menderitai masalah "Dental Fluorosis" (enamel kotor dan berkarat), iaitu antara tanda pertama keracunan fluorida.

PENYELIDIKAN AWAM
Penyelidikan yang dijalankan pada pertengahan tahun 90-an oleh bekas ketua bahagian kimia Institut Penyelidikan Kanser Kebangsaan Amerika, mendapati kira-kira 10,000 kematian akibat kanser yang dikaitkan dengan penggunaan fluorida berlaku setiap tahun di Amerika Syarikat.
Penyelidikan yang dijalankan di Amerika Syarikat bagi Program Toksikologi Kebangsaan (NTP) pada tahun 1990-1991 menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam osteosarkoma (salah satu kanser peringkat awal yang menyerang kanak-kanak) dalam tikus jantan yang diberikan fluorida. Menurut NTP, fluorida berkemungkinan bahan penyebab kanser kepada manusia."

AMARAN & PANDUAN
Pada tahun 1997, FDA telah menetapkan setiap Ubat gigi berfluorida yang dijual di Amerika Syarikat perlu meletakkan tanda amaran racun/bahaya:


"WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNDER 6 YEARS OF AGE. IF YOU ACCIDENTALLY SWALLOW MORE THAN USED FOR BRUSHING, SEEK PROFESSIONAL HELP OR CONTACT A POISON CONTROL CENTER IMMEDIATELY."
/
“AMARAN: JAUHKAN DARI KANAK-KANAK BERUMUR 6 TAHUN KEBAWAH, SEKIRANYA TERTELAN MELEBIHI DOS YANG DITETAPKAN, SILA DAPATKAN RAWATAN PAKAR ATAU HUBUNGI PUSAT KAWALAN RACUN DENGAN SEGERA”

picdew.jpg

FLUORIDA MAMPU MENYEBABKAN:

- Kematian
- Kanser
- Ruam Kulit
- Luka Kanser
- Kelunturan Warna Gigi
- Masalah Gastrik
- Penyebab atau Membantu Menyebabkan Kerapuhan Tulang
- Keracunan Saraf
- Kanser Tulang
- Keretakan Tulang
- Membantu Menyebabkan Kekurangan IQ di Kalangan Kanak-kanak
- Meransang Masalah Buah Pinggang di Kalangan Pesakit

BAHAYA KEPADA KANAK-KANAK?-SEMESTINYA!
Memandangkan fluorida mampu meresap menerusi gusi dan kanak-kanak di bawah usia 7 tahun yang menelan 50% daripada ubat gigi ketika memberusnya (mengikut kajian), dan memandangkan fluorida turut terkandung dalam air dan pelbagai produk lain (seperti ubat kumur), kita terus terdedah kepada risiko kanser apabila memakai ubat gigi berfluorida. Lihat jadual tersebut:


SUMBER MAKLUMAT:
Panduan CAP, Bahan Penyebab Kanser Dalam Kosmetik & Produk Kegunaan
www.fluoridealert.org

Author: Mohd Asri Silahuddin
•6:09 PM

Semoga bermanfaat dan mohon diinformasikan kepada teman yg lain…


Bagi yang pernah dapat sebagai reminder.
Artikel ini saya terima dari seorang teman di Belanda, yang
mendapatkannya dari seorang temannya yang masih kuliah dan bekerja di
salah satu rumah sakit di Rotterdam /Belanda. Artikel ini saya
terjemahkan dari bahasa Belanda kedalam bahasa Indonesia , kerana saya
berpendapat, bahwa banyak orang di Indonesia & Malaysia perlu membaca ini.

ALUMINIUM CHLORHYDRAAT DALAM DEODORANTS

Aluminium Chlorhydraat, untuk selanjutnya saya singkat menjadi AC.

AC terdapat dalam
Nivea Deodorant sensitive without alcohol dan juga
dalam
Dove Deodorant Silk Dry (tutup emas), tidak didalam Dove fresh
touch.


Baru2 ini saya menghadiri sebuah seminar tentang kanser payudara. Waktu
session tanya-jawab, saya mengajukan pertanyaan ttg.. mengapa bagian
ketiak adalah tempat dimana paling sering perkembangan kanser payudara
terjadi.

Waktu itu pertanyaan saya tidak bisa dijawab. Selang beberapa waktu,
saya menerima pos, dimana ada keterangan/jawaban atas pertanyaan saya
tsb di atas. Keterangan atau jawaban tsb. ingin saya informasikan kepada anda
semua.

Penyebab utama untuk kanser payudara adalah karena pemakaian produk2
ANTI-TRANSPIRANTEN (= anti keringat /
ANTI PELUH) Kebanyakan produk yang ada dipasaran merupakan kombinasi dari anti-peluh dan deodorant.

Produk Deodorant sendiri tidak berbahaya.


Mohon periksa bahan2 apa saja yang tertera dikemasan produk2 deodorant
anti-keringat anda dirumah! Bila mereka mengandung AC, SEGERA BUANGLAH,
a.l.
Rexona dan Dove Deodorant.
Coba menggunakan brand2 lain yang tidak mengandung bahan AC ini.

Alasannya adalah sederhana:
Hanya beberapa bagian dari tubuh kita yang dapat mengeleminasi zat2
racun, yaitu bag. belakang lutut, belakang kuping, diantara kaki dan
ketiak. Zat2 racun ini dikeluarkan dalam bentuk keringat.

Produk2 anti-peluh mencegah peluh keluar. Dengan menggunakan
deodorant anti-peluh, zat2 racun tadi tidak bisa dikeluarkan dari
dalam tubuh, melainkan tertumpuk di kelenjar getah bening dibawah
lengan. Asal kanser payudara kebanyakan ditemukan di area bahagian atas payudara.