Author: Mohd Asri Silahuddin
•9:47 AM
Daripada Aisyah, katanya: "Rasulullah SAW sering berpuasa sehingga kami mengira Baginda akan berpuasa seterusnya. Baginda sering berbuka sehingga kami mengira Baginda akan berbuka terus dan aku tidak pernah melihat Baginda berpuasa terus sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan. Aku juga tidak pernah melihat Baginda berpuasa sunat sebulan lebih banyak dari puasanya pada bulan Syaaban." (Riwayat al-Bukhari)

Syaaban ertinya berpecah atau bercerai-berai. Ia dinamakan Syaaban kerana pada bulan tersebut orang Arab akan berhijrah ke tempat lain untuk mencari air sehingga ke gua-gua. Ada mengatakan Syaaban tanda pemisah Rejab dan Ramdhan.

Di sini, dapatlah disimpulkan bahawa pengertian Syaaban adalah masa untuk manusia berebut-rebut mengejar kebajikan sebanyak mungkin sebagai latihan memasuki bulan Ramadhan.

Sebahagian hukama' menyatakan bahawa Rejab adalah kesempatan untuk meminta ampun daripada segala dosa. Syaaban pula untuk memperbaiki diri daripada segala macam celaan dan Ramadhan untuk menerangkan hati dan membersihkan jiwa.

Antara amalan yang digalakkan pada bulan Syaaban ialah memperbanyakkan puasa sunat. Kitab Durratun Nasihin ada menyebut bahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: "Sesiapa puasa 3 hari pada permulaan Syaaban dan 3 hari pada pertengahan Syaaban serta 3 hari pada akhir Syaaban, maka Allah mencatat untuknya seperti pahala 70 nabi dan orang yang beribadah kepada Allah selama 70 tahun dan apabila dia mati pada tahun itu, maka dia seperti mati syahid."

Sabda Rasulullah SAW: "Sesiapa yang mengagungkan Syaaban, bertaqwa kepada Allah, taat kepada-Nya serta menahan diri daripada perbuatan maksiat, Allah akan ampuni dosanya dan menyelamatkannya dalam tahun itu daripada segala bencana dan penyakit."

Akhirul kalam, sama-samalah kita menghayati dan menambahkan amalan kebaikan dalam bulan ini dan Ramadhan yang bakal kunjung tiba.
Author: Mohd Asri Silahuddin
•9:26 AM
Menurut laporan akhbar Sinar Harian, lapisan atas atmosfera bumi dilaporkan mengecut secara mendadak sehingga membingungkan penyelidik yang tidak dapat menjelaskan fenomena menakutkan itu, Khamis lalu (22 Julai 2010).

Menurut Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Kebangsaan (NASA), lapisan yang dikenali sebagai termosfera, iaitu lapisan yang menghalang pancaran ultra-ungu yang berbahaya mengalami kadar pengecutan yang tinggi.

Pengecutan yang luar biasa ini dikhuatiri mampu memberi kesan kepada pergerakan satelit di angkasa, tetapi dilaporkan tidak akan mengganggu keadaan cuaca di muka bumi.

Seorang penyelidik NASA, John Emmert berkata: "Pengecutan itu merupakan yang terbesar dalam tempoh 43 tahun. Kami tidak dapat menjelaskan kepadatan luar biasa lapisan termosfera itu, iaitu 30 peratus lebih rendah daripada paras normal.

Berdasarkan laporan di atas, dapatkan disimpulkan bahawa dunia ini telah hampir ke penghujungnya. Bagaimana amalan dan ibadah kita ketika ini?Adakah semakin bertambah atau penuh dengan dosa dan maksiat? Sama-samalah kita renungi pada bulan yang mulia ini bermuhasabah diri. Buatlah persediaan untuk menghadapi bulan Ramadhan yang semakin hampir tiba. Pada bulan tersebut, Allah telah menjanjikan pahala yang berlipat kali ganda. Jangan lepaskan peluang merebut seberapa banyak pahala. Pada bulan tersebut juga, berlakunya satu peristiwa yang dinamakan "Malam Lailatul Qadar". Sama-samalah berusaha mendapatkan malam tersebut.
Author: Mohd Asri Silahuddin
•9:11 AM
Al-Kharizmi dilahirkan pada tahun 780 Masihi di Khawarizm atau Khuway, terletak di selatan Tasik Aral di Turkistan. Beliau antara tokoh ilmuan terkenal dan karyanya menjadi rujukan para sarjana dan saintis di barat.

Semasa hidupnya, Al-Khawarizmi merupakan pakar metematik dan falak. Beliau pengasas kepada ilmu algebra sebagai satu cabang ilmu yang terpisah daripada matematik dan geometri.

Kepakaran dan kepintarannya itu diperakui masyarakat barat dan timur. Bukunya "Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah" diterjemahkan di barat dengan judul "Mathematics of Integration and Equation". Melalui buku inilah lahirnya istilah algebra yang digunakan sehingga ke hari ini.

Al-Khawarizmi mendapat sokongan Khalifah Al-Makmun untuk menulis buku ini bagi membantu orang ramai menjalankan urusan sehariannya. Kesungguhannya terhadap ilmu mendorong Khalifah Al-Makmun melantiknya mengetuai para sarjana ilmu falak di Baitul Hikmah atau Dewan Pengetahuan.

Formula matematik yang dikemukakan Al-Khawarizmi masih digunakan sehingga ke hari ini. Sumbangannya kepada perkembangan kedua-dua ilmu (formula matematik dan astronomi) terlalu besar sehingga untuk mengenangkan jasa-jasanya, para sarjana barat telah mencipta satu istilah matematik, iaitu logaritma, bersempena dengan namanya.
Author: Mohd Asri Silahuddin
•12:26 PM
Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan telah mengikuti respons daripada orang ramai berhubung dengan pewartaan Fatwa Berkenaan Dengan Kursus ESQ Leadership Training Dan Fahaman yang seumpama dengannya yang dikeluarkan pada 17 Jun 2010. Berikut ini adalah penjelasan mengenai beberapa perkara berbangkit berhubung dengan pewartaan tersebut.

Pengeluaran fatwa di Wilayah Persekutuan perlu dilihat dalam dua konteks; daripada segi hukum syarak dan Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 atau Akta 505.

(1) Daripada segi hukum syarak, pelantikan Mufti hukumnya fardu kifayah. Apabila seseorang itu telah dilantik sebagai Mufti, menjalankan tugas memberi fatwa adalah fardhu ‘ain baginya. Fatwa bererti : memberitahu hukum syarak pada sesuatu perkara yang berlaku. Pengeluaran fatwa dibuat melalui proses ijtihad. Malah, Imam al-Syaukani mentakrifkan fatwa sebagai ‘al-ijtihad’. Wajib bagi seseorang Mufti berpegang dengan pendapat ijtihadnya, dan haram baginya mengikut pendapat orang lain yang berbeza dengan ijtihadnya. Hukum ini adalah ijmak (disepakati) di kalangan ulama.

(2) Daripada segi undang-undang, Perkara 33 Akta 505 menyebut mengenai kuasa Mufti seperti berikut :

“Mufti hendaklah membantu dan menasihati Yang di Pertuan Agong berkenaan dengan semua perkara Hukum Syarak, dan dalam semua perkara sedemikian hendaklah menjadi pihakberkuasa utama di Wilayah-Wiilayah Persekutuan selepas Yang di Pertuan Agong, kecuali jika diperuntukkan selainnya dalam Akta ini“.

Mengenai Fatwa, perkara 34 menyebut :

(1) Mufti hendaklah, atas perintah Yang di Pertuan Agong, dan bolehlah, atas kehendaknya sendiri atau atas permintaan mana-mana orang yang dibuat melalui surat yang ditujukan kepada Mufti, membuat dan menyiarkan dalam Warta satu fatwa atau pendapat atas apa-apa persoalan yang belum diselesaikan atas yang menimbulkan pertikaian mengenai atau berhubungan dengan Hukum Syarak.

(2) Tiada pernyataan yang dibuat oleh Mufti boleh diambil sebagai fatwa melainkan jika dan sehingga pernyataan itu disiarkan dalam Warta menurut subseksyen (1).

(3) Apabila disiarkan dalam Warta, sesuatu fatwa hendaklah mengikat tiap-tiap orang Islam yang bermastautin di Wilayah-Wilayah Persekutuan sebagai ajaran agamanya dan hendaklah menjadi kewajipannya di sisi agama untuk mematuhi dan berpegang dengan fatwa itu melainkan jika dia dibenarkan oleh Hukum Syarak tidak mengikut fatwa itu dalam perkara-perkara amalan, kepercayaan, atau pendapat peribadi.”

Perkara 37 memperuntukkan penubuhan Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak bagi membantu Mufti dalam mengeluarkan fatwa. Tidak terdapat dalam Bahagian 111 Akta 505 ini apa-apa peruntukan bahawa Mufti perlu menunggu atau patuh kepada keputusan daripada mana-mana pihak. Ini bertepatan dengan hukum syarak seperti yang disebutkan di atas.

Mengenai hubungan dengan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, dalam Akta 505 tidak terdapat apa-apa peruntukan yang menyentuh mengenai
hal ini. Mungkin pihak lain dapat memberi penjelasan berkaitan dengan perkara ini.


Proses Pengeluaran Fatwa ESQ

 • Proses pengeluaran Fatwa di atas oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan bermula sejak 1 Ogos 2008, apabila Cawangan Akidah, Bahagian Penyelidikan JAKIM memulakan Kajian ekoran aduan orang ramai berhubung dengan status Kursus tersebut. Hasil Kajian ini telah dibentangkan dalam Mesyuarat Panel Kajian Akidah JAKIM (PKA) sebanyak 5 kali bermula daripada 27 ogos hingga 10 Februari 2009. Dalam masa tersebut, pihak JAKIM juga telah mengadakan pertemuan dengan pengasas ESQ, Ary Ginanjar Agustian.
 • PKA akhirnya memperakukan bahawa Kursus ESQ Leadership Training disekat dan diharamkan beroperasi di negara ini.
 • Kertas Kerja berkenaan Kursus ESQ dibentangkan dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali ke 86 pada 21 – 23 April 2009.Namun tiada keputusan muktamat dicapai.
 • Selain daripada kajian di atas, terdapat kajian daripada IKIM dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan yang memperakukan bahawa Kursus ini tidak sesuai dan mengandungi penyelewengan akidah.
Berasaskan fakta-fakta di atas, saya telah beroleh kesimpulan yang menyakinkan mengenai penyelewengan yang terdapat dalam Kursus ESQ. Dengan itu menjadi wajib bagi saya sebagai Mufti Wilayah Persekutuan mengeluarkan fatwa bagi memberitahu masyarakat Islam tentang perkara-perkara yang merosakkan akidah yang terdapat di dalamnya. Maka pada 17 Ogos 2009, Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Presekutuan kali ke 75 telah diadakan dan memutuskan pengharaman Kursus ESQ Leadership Training anjuran Ary Ginanjar Augustian.

Sementara itu, JAKIM juga telah menubuhkan Panel Pemantau ESQ untuk membuat kajian lanjut yang dianggotai oleh 6 orang Pensyarah daripada Universiti-Universiti Tempatan. Laporan penuh Panel ini dibentangkan dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia ke 90 pada 1 Mac 2010. Perakuan Panel ini adalah sama dengan penemuan PKA bahawa kursus ini menyeleweng dan perlu di sekat daripada beroperasi di Malaysia.

Berasaskan apa yang telah dibentangkan di atas, jelas bahawa Fatwa berkenaan dengan Kursus ESQ telah dibuat dengan teliti, mengikut hukum syarak dan undang-undang yang berkuatkuasa di Wilayah Persekutuan. Saya tidak nampak apa-apa alasan untuk mengenepikan keempat-empat kajian di atas dengan membuat keputusan yang berlainan daripada apa yang diperakukan. Dalam keadaan ini, menjadi fardhu ‘ain bagi saya mengeluarkan fatwa mengikut pendapat yang saya yakin, dan haram mengikut pendapat orang lain walaupun ramai bilangan mereka. Selain daripada itu, masa dua tahun yang diambil sebenarnya terlalu lama dan tidak selaras dengan dasar meningkatkan kecekapan sistem penyampaian di kalangan kakitangan kerajaan.

Mengenai penyelarasan dengan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan, sebenarnya banyak keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa ini tidak diselaraskan di peringkat negeri walaupun keputusan dibuat secara konsensus. Misalnya, keputusan harus melantik wanita menjadi Hakim Syarie yang dibuat pada Muzakarah yang diadakan pada 4 – 5 April 2006. Terdapat negeri yang membuat keputusan sebaliknya, iaitu ‘tidak harus’. Dalam istilah fikah ia bermakna haram. Adalah sukar difahami mengapa Fatwa yang satu ini ditekankan sangat soal penyelarasan.

Mengenai Panel Syariah ESQ, menurut Kenyataan Rasmi Syarikat ini Bil. 02/2010, ia ditubuhkan pada September 2009. Banyak tandatanya di sebalik penubuhan Panel ini. Pertamanya, ESQ telah beroperasi di Indonesia sejak 10 tahun yang lalu tanpa Panel Syariah. Setelah dibawa masuk ke Malaysia dan sepanjang kajian oleh Bahagian Penyelidikan JAKIM yang bermula Ogos 2009, dan sehingga Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan mengharamkannya pada 17 Ogos 2009, Panel ini belum ditubuhkan. Ia hanya ditubuhkan tidak sampai sebulan ESQ diharamkan. Penubuhannya dalam keadaan seperti ini mengundang pelbagai pertanyaan. Dan bagaimana pula dengan perkara kufur yang terdapat dalam buku ESQ yang edarannya hingga kini melebihi 800 ribu naskhah mengikut cetakan terbaru (Ke 44 Mac 2010). Selain daripada itu, mampukah Panel Syariah berada di setiap Sesi Kursus yang diadakan di merata tempat di seluruh dunia. Saya mendapat respons daripada seorang sahabat warganegara Malaysia yang tinggal di Amerika Syarikat memberitahu beliau pernah menghadiri sesi demonstrasi ESQ di sana. Dan banyak lagi pertanyaan lain yang saya serahkan kepada kebijaksanaan pembaca sekelian membangkitkannya.

Tentang kritikan bahawa saya tidak wajar membuat keputusan kerana belum menghadiri Kursus ESQ seperti Mufti-Mufti lain. Perkara ini sebenarnya berkaitan dengan metodologi penyelidikan dan penyiasatan, khususnya terhadap pembawa ajaran sesat. Untuk tidak menyeret isu ini kepada perbahasan ilmiah, saya suka mengembalikan ingatan pembaca sekalian kepada keputusan mengharamkan beberapa kumpulan sesat seperti Al-Arqam dan ajaran Ayah Pin. Adakah para Mufti diperlukan menjadi pengikut Abu Ya atau Ayah Pin terlebih dahulu sebelum membuat keputusan? Apakah oleh kerana ESQ mengadakan kursus-kursusnya di hotel-hotel bertaraf lima bintang, maka diperlukan para Mufti menghadirinya terlebih dahulu. Tetapi memandangkan Ajaran Al-Arqam dan Ayah Pin diadakan di pendalaman, maka syarat ini tidak diperlukan. Saya berpendapat amalan “double standard” seperti ini tidak sesuai bagi para Mufti yang diamanahkan untuk menjaga syariat Allah. yang Maha Suci. Oleh itu tidak ada keperluan bagi saya untuk menjadi pengikut “Ayah Ary” terlebih dahulu sebelum membuat keputusan.

Huraian lanjut berhubung dengan sepuluh perkara yang boleh merosakkan akidah itu akan dibuat melalui Laman Web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Akan didedahkan juga bagaimana Danah Zohar, Yahudi dari Amerika Syarikat begitu reda dengan “Islam” yang di bawa oleh Ary Ginanjar melalui bukunya ESQ.

Sekian, terima kasih.

DATUK WAN ZAHIDI BIN WAN TEH
Mufti Wilayah Persekutuan

(Sumber: www.muftiwp.gov.my)
Author: Mohd Asri Silahuddin
•12:15 PM
Terdapat nas yang membolehkan perkahwinan dengan kanak-kanak di bawah umur sama ada daripada al-Quran, hadith dan ijma’.

Pertama: Daripada al-Quran

1. (Surah al-Talaq: 4)

Maksudnya: Dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak (terhadap tempoh iddah mereka) maka iddahnya ialah tiga bulan; dan (demikian) juga iddah perempuan-perempuan yang tidak berhaid.

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahawa iddah perempuan yang dicerai apabila dia masih kecil atau belum haid.

Al-Baghawi berkata: “Perkataan (وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ), iaitu mereka yang kecil belum lagi haid. Maka iddah mereka, juga tiga bulan.” (Tafsir al-Baghawi: 8/152)

Ibn Qayyim berkata: “Iddah perempuan yang tiada haid ada dua jenis, iaitu kecil yang tiada haid dan besar yang sudah putus haid.”


2. Allah SWT menerangkan iddah kedua-duanya melalui firman-Nya: (Surah al-Talaq: 4)

Maksudnya:
Dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak (terhadap tempoh iddah mereka) maka iddahnya ialah tiga bulan, dan (demikian) juga iddah perempuan-perempuan yang tidak berhaid.

Al-Hakim dan al-Baihaqi meriwayatkan di dalam sekumpulan perawi yang lain daripada Ubai Ibn Ka’ab, setelah turunnya satu ayat tentang iddah isteri beberapa orang penduduk Madinah mengatakan: “Antara iddah para isteri itu masih terdapat iddah-iddah yang tidak disebutkan di dalam al-Quran iaitu isteri yang masih kanak-kanak dan perempuan tua yang sudah berhenti haid serta perempuan-perempuan yang hamil.”

Lalu, turunlah firman Allah SWT dalam surah al-Nisa yang amat pendek iaitu sebahagian ayat sahaja.


Kedua
: Sunnah

Maksudnya:
Daripada Aisyah RAnha bahawa Nabi SAW mengahwininya sedangkan beliau berusia enam tahun dan bersama dengannya ketika berusia sembilan tahun. Kemudian hidup bersama Rasulullah SAW selama sembilan tahun. [Riwayat Bukhari (4840) dan Muslim (1422)]

Kanak-kanak yang kecil ini hendaklah dikahwinkan oleh ayahnya sahaja, bukan wali yang lain mengikut pendapat yang sahih di kalangan ulama’. Begitu juga, kanak-kanak tersebut tidak memiliki khiar apabila sudah baligh.

Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah berkata: “Perempuan tidak sayugia bagi seseorang mengahwininya kecuali dengan izinnya, sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan. Jika perempuan itu enggan dan benci, maka tidak boleh dipaksa untuk perkahwinan kecuali kanak-kanak kecil, yang mana bapanya boleh mengahwininya tanpa izin.” [Lihat Majmu’ al-Fatawa (32/39)]


Ketiga
: Athar Sahabat

Diriwayatkan, ramai dikalangan sahabat berkahwin dengan kanak-kanak perempuan. Antaranya, Sayyidina Umar Ibn al-Khattab RA berkahwin dengan anak perempuan Sayyidina Ali RA yang pada masa itu masih kecil. Hal ini sabit dalam sejarah dan tarikh Khulafa’ al-Rasyidin.


Keempat:
Ijma’

Terdapat ramai ulama’ menaqalkan ijma’. Antaranya:

 • Ibn Abd al-Bar berkata: “Ijma’ para ulama’ bahawa ayah boleh mengahwini anak perempuannya yang kecil tanpa bertanya pendapatnya dan Rasulullah SAW telah berkahwin dengan Aisyah, anak Abu Bakar RA, sedangkan dia kecil usianya, enam tahun atau tujuh tahun yang dikahwini oleh ayahnya.” [Lihat al-Istizkar (16/49-50)]
 • Ibn Hajar al-Asqalani berkata: “Anak dara yang kecil boleh dikahwini oleh ayahnya secara ittifaq di kalangan ulama’ kecuali yang asing dan pelik.” [Lihat Fath al-Bari (9/239)]
 • Syeikh Sa’di Abu Jaib dalam Mausu’ah al-Ijma’ 3/1185 berkata: “Ulama’ ijma’ bahawa ayah boleh mengahwinkan anaknya yang kecil dan memaksanya. Dan ijma’ orang Islam bahawa ayah boleh mengahwini anak perempuannya yang kecil tanpa persetujuannya. Inilah ijma’ ahli Ilmi.”


Fatwa Ulama’


 • Lajnah Buhuth dan Ifta’ 8416/2009 menyebut: “Hal ini tidak lah bercanggah dengan syariat.
 • Dalam Mausu’ah Fatawa juga menyebut: “Ketika Rasulullah SAW berkahwin dengan Aisyah RAnha, usianya 50 tahun dan Aisyah pula berusia 6 tahun.”
 • Syeikh Jad al-Haq dalam Buhuth wa Fatawa al-Islamiyyah 2/133 menyebut: “Bahawa harus dikahwinkan kanak-kanak yang belum baligh sebagaimana pendapat jumhur”.
 • Syeikh al-Islam dalam al-Fatawa al-Kubra 3/79-80 berkata: “Jika yang meminang itu kufuk, maka hukumnya harus perkahwinan menurut yang paling asah dikalangan ulama’. Ia adalah mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam masyhur pendapatnya. Ada pendapat yang menyatakan, perempuan tersebut boleh membuat pilihan apabila sudah baligh.”
(Sumber: Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri)
Author: Mohd Asri Silahuddin
•11:55 AM
SOALAN:

Apakah hukum merokok dan fatwa berkaitan dengannya?


Jawapan:

Syeikh Abdullah Nasih 'Ulwan dalam Tarbiyah al-Awlad 1/331-332 berkata: "Para fuqaha' pada zaman lampau telah mengharuskan atau menghukumkan makruh, mungkin boleh dikatakan ada pengecualian di sini kerana ilmu perubatan ketika itu belum benar-benar dapat menyingkap bahaya merokok dengan alasan bahawa formula asal sesuatu benda atau perkara itu adalah harus.

Tetapi, setelah ilmu perubatan mengetahui kesan buruknya terhadap diri dan jiwa, maka para pakar telah menjelaskan bahayanya terhadap diri seseorang dan masyarakat. Oleh itu, tidak boleh diragukan lagi tentang pengharamannya. Haramnya adalah jelas dan berdosa kerana sifat membinasakannya juga nyata.”

Justeru, di sini dikemukakan fatwa sebahagian ulama yang mengharamkan rokok:

 • Imam al-Syafi’e telah mengeluarkan fatwa dalam kitabnya yang masyhur, al-Umm, iaitu: “Jika mereka mengambil (sesuatu makanan, minuman atau sesuatu yang dihisap, dihidu dan disedut) yang boleh memabukkan, maka perbuatan itu adalah jelas haram. (Termasuklah) yang mengandungi racun, yang menyebabkan kematian. Aku tetap menganggap (memfatwakan) ia adalah haram. Allah SWT mengharamkan (apa pun jenis) pembunuhan kerana pembunuh bermakna membunuh diri mereka sendiri.”
 • Syeikh Ba’ Alawi dalam Bughiyyah al-Mustarsyidin (hal. 260)berkata: “Tembakau (rokok) sudah dimaklumi sebagai benda yang halal yang paling buruk, di mana ia boleh mengkhayalkan dan berlakunya pembaziran harta. Ia bukanlah menjadi pilihan makanan, hisapan atau sedutan oleh mereka yang bermaruah. Pengharaman mengenainya telah difatwakan oleh ulama’ tasawuf, seperti al-Qutub Sayyidina Abdullah al-Haddad, al-‘Allamah Ahmad al-Hadwan, sebagaimana yang disebut oleh Ahmad bin Umar bin Sumaith tentang pendapat keduanya dan ulama’ lain sependapat dengan mereka.
 • Syeikh Ibn `Abidin, muhaqqiq Mazhab Hanafi dalam kitabnya, Hasyiyah Radd al-Mukhtar (6/459-460) berkata: “Berhubung dengan tembakau, dianggap oleh orang yang menghisapnya tidak memabukkan dan sekiranya dakwaan ini diterima, sebenarnya ianya melesukan dan melesukan itu adalah haram berdasarkan hadith Imam Ahmad, daripada Ummu Salamah RA, katanya: “Rasulullah SAW menegah (memakan dan meminum) tiap-tiap sesuatu yang memabukkan dan melesukan.
 • Syeikh Abdul Rahman al-Jaziri dalam kitabnya, al-Fiqh `Ala al-Madzahib al-Arba’ah (hal. 2-10),antara lain menegaskan: “Dan haram menggunakan (makan, minum dan hisap) setiap bahan yang memudharatkan kepada tubuh dan akal dengan bersangatan haramnya, seperti candu, ganja, kokain dan semua jenis bahan yang memabukkan, melesukan fikiran, memudharatkan dan meracuni.”
 • Syeikh Muhammad Bakhit, Mufti Mesir berkata: “Hukum menghisap rokok dalam Majlis al-Quran sama ada oleh pembaca sendiri atau yang sebelahnya, dihukum sebagai haram.”
 • Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam Fatawa Mu’asirah (hal. 81) berkata: “Merokok mengikut sebahagian ulama’ masa kini, hukumnya haram kerana thabit kemudharatannya dalam jangka masa yang panjang berdasarkan hadith berkenaan kemudharatan. Begitu juga, iktibar berdasarkan matlamat dan maksud.”
 • Syeikh `Abd al-`Aziz bin Abdillah bin Baz, Mufti Kerajaan Arab Saudi dalam Mausu’ah al-Ahkam wa al-Fatawa al-Syar’iyyah (hal. 1199) berkata: “Merokok hukumnya haram berdasarkan zahir al-Quran, al-Sunnah dan iktibar yang sahih, di samping membawa kemudharatan dan membelanjakan harta tanpa faedah.”
 • Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam Malaysia kali yang ke-37 pada 23 Mac 1995 telah memutuskan, tabiat merokok itu haram mengikut pandangan Islam.
Banyak lagi ulama terdahulu dan masa kini mengharamkan rokok. Oleh yang demikian, merokok adalah haram di sisi Islam. Wallahua'lam.

(Sumber: Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri)
Author: Mohd Asri Silahuddin
•10:24 AM
SOALAN 1:

Adakah ibadah akikah hanya dilakukan semasa kecil atau boleh dilakukan selagi hidup?


Jawapan:

Ibadah akikah ini hukumnya sunat muakkad (yang dituntut) bukan wajib seperti yang dipercayai oleh sesetengah orang. Ibu bapa diberi kemudahan untuk melaksanakannya pada bila-bila masa dalam tempoh selepas tujuh hari lahir sehingga baligh.

Jika anak-anak sudah baligh tetapi mereka masih juga tidak mampu tidak mengapa tidak melakukannya kerana tuntutan ke atas wali telah gugur dan sunat bagi diri anak-anak itu sendiri melaksanakan akikah untuk dirinya sendiri seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada diri baginda sendiri setelah diangkat menjadi Rasul (riwayat Ahmad, Abu Dawud dan al-Tabrani).


SOALAN 2:

Jika kini kami adik-beradik (tiga orang perempuan) ingin melakukan ibadah akikah, bagaimanakah caranya?


Jawapan:

Ia ibadah yang mudah. Oleh kerana kalian bertiga perempuan, setiap seorang perlu menyediakan seekor kambing biri-biri (shah) untuk diakikahkan kerana ia adalah yang paling afdal.

Ia bertepatan dengan pedoman hadis daripada Saidatina Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Hakim dalam Mustadraknya, 4/266, no. 7595. Jadi tiga ekor kambing biri-biri diperlukan.

Apa yang lebih penting menentukan niat sembelihan untuk akikah dan untuk siapa: si fulanah binti si fulan.

Ia perlulah disembelih oleh seorang lelaki Islam dengan alat sembelihan yang tajam. Tulang-tulangnya dipotong mengikut sendi dan tidak dihancurkan.

Adalah lebih afdal daging tersebut dimasak masakan yang berasa manis. Kemudian diberi makan kepada orang ramai terutamanya fakir miskin.

Terkini, ibadah ini ada diuruskan oleh syarikat-syarikat tertentu dan boleh diupah secara online seperti di http://www.korbanaqiqah.com.my.

Wallahua'lam.

Author: Mohd Asri Silahuddin
•9:40 AM
Beberapa hari lepas saya dikunjungi oleh seorang pelajar lelaki tahun akhir. Sudah beberapa bulan pelajar ini tidak bertemu dengan saya. Pelajar ini mengemukakan beberapa masalah kumpulannya untuk diselesaikan oleh saya sebagai seorang penasihat akademiknya. Alhamdulillah masalah dapat diselesaikan.

Selepas hajat terlaksana, pelajar ini yang saya namakan sebagai Ahmad menukar topik kepada topik kesihatan dirinya. Beliau mengadukan masalah dirinya. Beliau dapat merasakan kemerosotan tahap kesihatan dirinya. Berikut adalah antara tanda-tanda yang dapat dikenalpasti:

Kerap berdebar tidak menentu masa. Kadang-kadang waktu membaca tiba-tiba jantung / dada berdebar dengan laju.

 1. Bila jantung berdebar ini berlaku, ia akan diikuti dengan dahi berpeluh.
 2. Beliau juga kerap merasakan kesakitan pada dadanya.
 3. Sering mencungap dan kadang-kadang kala sewaktu sembahyang pun mencungap.
 4. Semakin tidak tahan atau alah dengan panas terik matahari dan jikalau kena panas, badannya akan banyak berpeluh dan tidak selesa.
 5. Jikalau tahun lepas, kekerapan simptom-simptom di atas agak jarang namun kebelakangan ini, kekerapan kejadian semakin kerap sehingga satu kali serangan dalam setiap 2/3 hari.
 6. Tapak tangannya.semakin basah.

Berdasarkan simptom yang saya perolehi saya terus menyoal tabiat
pemakanannya. Selepas mendapat data yang dikehendaki saya pun memberikan penjelasan 'Ahmad, engkau ni walau pun usia masih muda, jantung engkau sudah bermasalah. Punca masalah engkau ini adalah kerana engkau kerap meminum Nescafe 3 in one. Nescafe adalah tidak baik dan merosak buah pinggang manakala krimer yang terdapat di dalam campuran ini sangat merosak jantung. Krimer ini bukan diperbuat dari susu tetapi adalah dibuat dari kelapa sawit (non dairy creamer)'

Selanjutnya saya menasihati Ahmad untuk melakukan perkara berikut untuk
merawat jantungnya:

 1. Elakkan dari meminum Nescafe yang merosak buah pinggang dan elakkan sama sekali apa jua jenis krimer yang dibuat dari selain susu (non dairy creamer)
 2. Elakkan dari mengambil coffee mate kerana ia adalah non dairy creamer.
 3. Elakkan makan ais krim kerana mengandungi krimmer yang tinggi.
 4. Elakkan susu pekat manis yang mengandungi krimer dari selain susu.
 5. Elakkan memakan sebarang makanan yang mengandungi margarine.
 6. Elakkan memakan burger, naget, kentang goreng, potato chip dan segala yang sewaktu dengannya.
 7. Elakkan mandi selepas makan.
 8. Amalkan amalan: Ambil segenggam kacang hijau, rendam dalam air kira-kira 10 minit,selepas itu rebus asal masak dan bukan rebus sehingga pecah tanpa membubuh garam. Selepas itu buang air rebusan dan makanlah kacang hijau ini dan amalkan amalan ini setiap hari.
 9. Boleh beli jintan hitam dan makan setiap hari atau pun belilah yang sudah siap diproses atas nama habbatussauda.
 10. Amalkan makan sayuran pahit seperti kailan, peria, pegaga, daun ubi, pucuk betik, ulam-ulam dsbnya.
 11. Kurangkan makan nasi lemak terutama sekali nasi lemak di kedai kerana mereka mencampurkan minyak masak kepada nasi lemak agar nasi lemak ini kelihatan cantik berderai dan tidak melekat.

Kepada yang mulai menghadapi masalah dengan jantungnya atau yang sudah
lama bermasalah jantung, bolehlah mengamalkan amalan di atas.

Sekian, wassalam.
Author: Mohd Asri Silahuddin
•8:56 AM
Gabriele torsello banyak menghabiskan masanya di Afghanistan dengan mengambil foto-foto menarik tentang masyarakat wilayah konflik itu.


KASH” Gabriele Torsello ialah seorang wartawan bebas berbangsa Itali dan wartawan foto yang berpangkalan di London.

Sewaktu mengembara dari Helmand ke Kandahar, di selatan Afghanistan, Torsello ditangkap ketika dalam bas bersama dengan penterjemah, Ghulam Mohammad. Pun begitu Ghulam telah dibebaskan tanpa dicederakan pada 12 Oktober 2006.

Tidak diketahui bila anak kelahiran Alessano, sebuah pekan kecil di selatan Itali itu memeluk agama Islam dan maklumat tepat yang ditemui adalah tarikh dia ditahan iaitu pada 12 Oktober 2006 dan pada 3 November 2006, dia dibebaskan. Torsello adalah pengarang buku The Heart of Kashmir.

Dalam satu kenyataannya ketika di dalam tahanan, kata Torsello: “Saya telah dibawa ke satu tempat dan saya telah dipaksa turun berkaki ayam tetapi mata saya tidak ditutup sebagaimana kebiasaan yang dialami oleh tawanan. Kaki saya digari menyebabkan saya terpaksa melompat untuk memudahkan pergerakan. Saya ingatkan mereka akan membunuh saya tetapi sebaliknya, meletakkan saya dalam sebuah kereta”.

Dalam keadaan bergari, Torsello diletakkan dalam sebuah bilik tanpa tingkap. Dia hanya diberi makan ubi kentang dan roti keras Afghan yang dicicah dengan sup air sepanjang penahanan itu.

Menurut BBC dan gabungan media antarabangsa di blog National Union of Journalists Photographers: Torsello telah membuat panggilan telefon pada 12 Oktober 2006 kepada pengarah sebuah hospital di Lashkar Gah, mengesahkan tentang penahanannya dan dia tidak mengetahui lokasi mereka.

Torsello telah meminta bantuan pengarah hospital itu untuk menerangkan kepada pihak yang menculiknya itu bahawa dia adalah seorang jurufoto, bukannya pengintip.

Taliannya kemudian telah diputuskan. Walau bagaimanapun, ada ketika tertentu, Torello berjaya menghubungi organisasi Emergency (orang tengah yang mengendalikan perundingan pembebasan tebusan) dari Itali.

Kenyataan media daripada Reporters Without Borders memetik, Mullah Dadullah, Ketua Tentera Taliban mengugut akan membunuh mana-mana wartawan yang mengeluarkan berita-berita tidak benar di Afghanistan.

Bagaimanapun, dilaporkan satu kenyataan daripada jurucakap Taliban, Qari Yousaf Ahmadi dipetik berkata kepada agensi berita Afghan Pajhwok, pihak yang menculik seharusnya membebaskan tahanan kerana tidak adil membunuh wartawan yang tidak bersalah. Katanya lagi, para penculik itu sebenarnya adalah penjahat yang hanya berminat dengan wang tebusan.

Tambah merumitkan situasi, para penculik dilaporkan menghubungi pihak Emergency dan telah meminta pertukaran pembebasan Torsello dengan Abdul Rahman, rakyat Afghanistan yang murtad kepada agama Kristian dan melarikan diri ke Itali setelah dia dijatuhi hukuman mati pada Mac 2006.

Tambahan pula, agensi berita Itali Agenzia Giornalistica Italia pada 20 Oktober 2006, memetik Torsello ada berkata: “para penculik selalu memberitahu yang saya ini adalah pengintip dan tentera Britain telah mengebom daerah Musa Qala dan Nawzad”. Mereka menafikan diri mereka sebagai Taliban dan memberitahu bahawa mereka hanya sekadar orang Islam yang berjuang menentang penjajahan kuasa asing di negara yang bergolak.

Pada 3 November, para penculik Torsello menghubungi Emergency memberitahu bahawa mereka telah membebaskan Torsello berhampiran dengan Kandahar. Tidak lama kemudian, kumpulan perubatan telah menemui Torsello di sebuah jalan, selepas pengumuman tersebut.

Sejumlah wang tebusan dilaporkan telah dibayar bagi pembebasan Torsello.

Sumber: Utusan Malaysia

Author: Mohd Asri Silahuddin
•8:51 AM

SOALAN 1:

BOLEHKAH saya membayar fidyah (membeli beras mengikut kadar fidyah) terus kepada mereka yang berhak memerlukannya?

JAWAPAN:

Boleh, harus membayar fidyah dengan memberi beras kepada golongan yang berhak menerimanya. Orang yang berhak menerimanya adalah golongan fakir miskin.


SOALAN 2:

Saya mempunyai seorang abang tiri (OKU) yang terdiri daripada golongan yang berhak menerima bantuan (pendapatan bawah RM500) boleh atau tidak saya terus membayar kepadanya?

JAWAPAN:

Boleh, saudara boleh bayar terus kepada orang berhak. Dalam keadaan abang tiri saudara adalah tergolong dalam golongan fakir miskin maka dia berhak menerima beras fidyah saudara.


SOALAN 3:

Boleh atau tidak saya menggantikan beras itu kepada wang tunai?

JAWAPAN:

Boleh, kebanyakan orang lebih suka membayar fidyah dengan wang. Nilai ringgit bagi setiap satu cupak ialah RM1.20.

Maka orang yang meninggalkan puasa dengan sebab apa pun, dia diberi kelapangan masa untuk mengqada' puasanya itu, asalkan tidak lewat sehingga masuk bulan Ramadan yang berikutnya.

Seandainya masih belum mengqada puasanya lagi dan masuk bulan Ramadan yang berikut. Maka dia dikenakan fidyah sebanyak satu cupak bagi setiap hari yang ditinggalkannya serta qada'nya sekali. Seperti contoh: Seorang itu meninggalkan puasa lima hari pada tahun pertama dan tidak mengqada' sehingga masuk bulan Ramadan tahun kedua maka ini dikenakan qada puasa sebanyak lima hari dan membayar fidyah sebanyak lima cupak.

Sekiranya gagal mengqada puasa sebelum menjelang Ramadan pada tahun berikutnya maka dia dikenakan lima hari qada puasa dan membayar fidyah sebanyak 10 cupak, memandangkan setahun berlalu tapi tiada kesedaran untuk membayar fidyah yang menjadi hak orang fakir miskin.

Begitulah seterusnya jika masih juga belum mengqada' puasanya. Maka jumlahkanlah berapa tahun yang belum dijelaskan puasa yang ditinggalkan itu dan berapa pula yang patut dikenakan fidyahnya.

Qada puasa hendaklah disegerakan kerana ia hak Allah SWT. Selagi mana tidak dilangsaikan selagi itulah dikira berdosa dan menanggung kewajipan yang belum dilaksana.

Allah memberi kelonggaran kepada mereka yang uzur atau bermusafir semasa siang hari Ramadan untuk berbuka puasa. Demikian juga Allah menetapkan golongan yang wajib qada akibat meninggalkan puasa Ramadan.

Ini sebagai mana firman Allah yang bermaksud: (Puasa yang diwajibkan itu ialah) beberapa hari yang tertentu; maka sesiapa di antara kamu yang sakit, atau dalam musafir, (bolehlah ia berbuka), kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak (hari yang dibuka) itu pada hari-hari yang lain; dan wajib atas orang yang tidak terdaya berpuasa (kerana tua dan sebagainya) membayar fidyah iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan fidyah, maka itu adalah satu kebaikan baginya; dan (walaupun demikian) berpuasa itu lebih baik bagi kamu (daripada memberi fidyah), kalau kamu mengetahui. (al-Baqarah: 184)

Puasa adalah kefarduan manakala fidyah adalah hukuman denda yang membawa manfaat kepada golongan fakir miskin.

Ketika memberi kepada fakir miskin dengan kadar yang telah ditetapkan bagi tujuan membayar fidyah memadai dengan niat sahaja.

Bagaimanapun, jika membayar fidyah melalui jawatankuasa masjid atau mereka yang menjalankan tugas berkaitan dengan hal ehwal Islam adalah lebih baik dinyatakan tujuan saudara itu.

Author: Mohd Asri Silahuddin
•8:41 AM

JUTAWAN- Yahudi, Roberth Harush (58) membiayai pembangunan masjid besar di Montereau, Perancis sebagai toleransi agama. Roberth yang asli warga Ashkelon Israel telah sukses menjadi pebisnis real estate di Perancis sejak 10 tahun terakhir.

Ia mengaku muak dengan tingkah Israel yang menimbulkan kecaman dunia internasional. Sebagai bentuk toleransi agama, ia memutuskan untuk membiayai secara penuh pembangunan sebuah masjid di Perancis bagi komuniti muslim setempat.

Ayah empat anak ini besar di Ashkelon, Israel kemudian menyelesaikan dinas militer bagi negaranya. Kemudian mencoba keberuntungan dalam bisnis real estate di Eropa dan kini menjadi jutawan. Keberhasilannya telah memenangi banyak tender pembangunan hotel dan gedung-gedung mewah bermoset ratusan juta dolar AS.

Selain sukses di Eropa Harush juga investasi pembangunan di Ashkelon tanah lahirnya hingga ia harus bolak balik Perancis-Israel. Pengusaha kaya ini bahkan memilih untuk tinggal di Cast Lead, Israel bahkan sempat merasakan dahsyatnya hantaman roket Grad dari Hamas yang mendarat dekat rumahnya.

Pembangunan masjid untuk ummat Islam di Perancis itu bermula ketika Datuk Bandar Montereau, sebuah kota dekat Paris Perancis memberitahukan adanya kesulitan dalam pembiayaan renovasi sebuah masjid besar di kota.

"Saya berkata pada diriku sendiri, di sinilah kesempatan untuk membawa orang bergabung bersama-sama dan saya memutuskan menyumbangkan untuk pembangunan masjid tersebut," kata Harush dikutip hidayatullah, Jumat (2/7)

Orang-orang tercengang. Apa yang dilakukan orang Yahudi-Israel dengan membantu menyumbang membangun masjid. "Saya sudah muak dan lelah. Suara dari orang-orang yang waras harus muncul," kata Harush membantah pencemoh.

Dia tetap berpendirian bahawa membangun masjid ini sebagai wujud promosi toleransi beragama. "Ini bukan usaha murahan tapi saya lakukan dengan sepenuh hati," tambahnya.

Para pemimpin komuniti Muslim Montereau, Perancis mengucapkan terima kasih kepada Harush atas bantuannya merenovasi masjid dan meminta supaya menjaga hubungan yang hangat.

Sebelumnya, Harush juga telah membiaya pembangunan Sinagog terbesar dan paling megah di Asheklon Israel tahun lalu dan dinamai dengan nama mendiang ayahnya.

"Saya sendiri bukan orang religius. Tapi saya merasa bahwa harus ada langkah politis yang dilakukan pengusaha menciptakan saling toleransi antara orang-orang Yahudi dan Arab, sekuler maupun relijius," pungkasnya.

Sumber: http://www.tribunnews.com/2010/07/03/jutawan-yahudi-bangun-masjid-besar-di-perancis

Author: Mohd Asri Silahuddin
•8:22 AM
Jika mahu menjaga suara supaya sentiasa elok, sedap dan nyaring, jangan merokok, elak makanan pedas, berminyak dan jangan suka marahkan isteri.

Demikian petua yang diamalkan oleh Ketua Bilal Masjidil Haram, Sheikh Ali al-Muolla, 54, yang telah bertugas selama lebih 30 tahun sebagai muazin di masjid tersebut.

“Saya perhatikan ada bilal di negara ini yang merokok, ini tidak baik,” katanya kepada pemberita selepas melawat Universiti Antarabangsa al-Madinah (Mediu) di sini hari ini.

Ketibaan beliau di Mediu disambut oleh Rektornya, Prof. Dr. Mohammad Khalifa Al-Tamimi dan pegawai kanan universiti tersebut. Dalam lawatan selama kira-kira 45 minit itu, beliau dibawa melawat sekitar Mediu dan mengadakan perbincangan dengan Dr. Mohammad Khalifa.

Sheikh Ali yang sedang bercuti tiba di Malaysia, Selasa lalu dan dijadualkan pulang ke Mekah, Ahad ini. Beliau turut diberi penghormatan melaungkan azan solat Jumaat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.

Menurut beliau, pada waktu dahulu iaitu semasa ketiadaan pembesar suara, azan dilaungkan oleh enam orang bilal di enam menara yang terdapat di sekitar Masjidil Haram.

Katanya, ketika itu, Masjidil Haram mempunyai 24 orang bilal tetapi dengan adanya sistem pembesar suara, bilangan itu kini hanyalah 14 orang.

“Zaman dahulu, syarat utama menjadi muazin adalah mereka yang bersuara kuat,” katanya yang menerima sanad lagu azan itu daripada datuknya.

Ditanya perbezaan laungan azan Mekah dan Madinah, Sheikh Ali berkata, muazin di Mekah suaranya lebih kuat manakala muazin di Madinah lebih pandai berlagu.

Mengenai kerja-kerja pembesaran kawasan Masjidil Haram, beliau memberitahu, ia masih berjalan bagi menampung keperluan jemaah haji yang semakin meningkat.

“Setakat ini, kita belum tahu berapa jumlah jemaah yang boleh ditampung tetapi pada setiap malam 27 Ramadan, ada lebih empat juta jemaah solat di Masjidil Haram,” jelas beliau.

(Sumber: Utusan Malaysia)