Author: Mohd Asri Silahuddin
•9:11 AM
Al-Kharizmi dilahirkan pada tahun 780 Masihi di Khawarizm atau Khuway, terletak di selatan Tasik Aral di Turkistan. Beliau antara tokoh ilmuan terkenal dan karyanya menjadi rujukan para sarjana dan saintis di barat.

Semasa hidupnya, Al-Khawarizmi merupakan pakar metematik dan falak. Beliau pengasas kepada ilmu algebra sebagai satu cabang ilmu yang terpisah daripada matematik dan geometri.

Kepakaran dan kepintarannya itu diperakui masyarakat barat dan timur. Bukunya "Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah" diterjemahkan di barat dengan judul "Mathematics of Integration and Equation". Melalui buku inilah lahirnya istilah algebra yang digunakan sehingga ke hari ini.

Al-Khawarizmi mendapat sokongan Khalifah Al-Makmun untuk menulis buku ini bagi membantu orang ramai menjalankan urusan sehariannya. Kesungguhannya terhadap ilmu mendorong Khalifah Al-Makmun melantiknya mengetuai para sarjana ilmu falak di Baitul Hikmah atau Dewan Pengetahuan.

Formula matematik yang dikemukakan Al-Khawarizmi masih digunakan sehingga ke hari ini. Sumbangannya kepada perkembangan kedua-dua ilmu (formula matematik dan astronomi) terlalu besar sehingga untuk mengenangkan jasa-jasanya, para sarjana barat telah mencipta satu istilah matematik, iaitu logaritma, bersempena dengan namanya.
This entry was posted on 9:11 AM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments: