Author: Mohd Asri Silahuddin
•10:33 AM

Soalan 1:
Adakah seorang anak boleh memberikan zakat kepada ibu dan bapanya? Begitu juga, adakah seorang bapa atau ibu boleh memberikan zakat kepada anak-anaknya?

Jawapan:

Di dalam perbincangan mengenai siapakah yang layak menerima zakat, maka ulama fikah telah menyenaraikan bahawa mereka yang termasuk ke dalam tanggungan wajib di sisi syarak, adalah tidak dibenarkan menerima zakat.

Ia termasuklah ibu bapa, datuk, nenek, anak, cucu, cicit dan seterusnya. Ini kerana orang yang mempunyai talian nasab keturunan seperti ibu bapa dan anak-anak, memang menjadi kewajipan kepada ahli mereka untuk diberikan kecukupan dalam kehidupan.

Seandainya tidak diberikan kecukupan dengan sengaja, maka boleh jatuh kepada dosa pula.

Maka, seseorang yang mahu berzakat hendaklah memenuhi keperluan tanggungan wajib dan seandainya keperluan mereka sudah dipenuhi, barulah dikirakan zakat ke atas harta yang masih dimilikinya.

Keutamaan menafkahkan harta adalah seperti mana yang difirmankan Allah SWT: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: Apa sahaja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa sahaja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (al-Baqarah: 215)


Soalan 2:

Saya baru mendapat kesedaran untuk menunaikan zakat pendapatan yang tidak pernah saya tunaikan pada tahun-tahun sebelum ini. Jadi, apakah hukum menunaikan zakat yang lepas-lepas dan apakah yang patut saya lakukan?

Jawapan:

Apabila pintu hati baru terbuka, itu maknanya hidayah Allah SWT sudah mengunjungi diri saudara. Bersyukurlah.

Sesungguhnya, hukum menunaikan zakat yang telah lepas waktunya itu, sedangkan semua syarat wajib zakat sudah cukup pada diri kita, maka hukumnya adalah wajib. Ia dinamakan 'qada zakat.'

This entry was posted on 10:33 AM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments: